Tootjarühma arendamise ja loomise toetus

Eesti lihaveisekasvajate ühistu-Tunnustatud tootjarühma loomise ja arendamise tegevused

Ühtse liikmete vahelise turustus-ning infosüsteemi ja kodulehe arendamine

Aretusmaterjali ostmine

Loomade veoks vajalikud haagiste ostmine 

Kogumis- ja kaalumissüsteemide ostmine 

Kogumiskeskuse ehitus