Kogumiskeskus/ekspordilaut

Kogumiskeskus

2020 a renoveeriti Lõuna-Eestis asuv farm  kogumiskeskuseks, et parandada võimalusi lihaveiste
ekspordiks. Lauda sisustus vastab täielikult praegusaja ootustele ja vajadustele ning võimaldab mahutada korraga rohkem kui 250 looma. Kogumiskeskuses on kõik võimalused loomade lihtsaks laadimiseks, kaalumiseks, identifiseerimiseks ja kontrolliks.  


Asukoht : Kogumiskeskuse, Karjatnurme küla, Tõrva vald, Valgamaa
Loomakasvatushoone nr(PRIA): EE37196
Tegevusloa nr:  13/01/LKK

Pakume loomade eksportimiseks kogumiskeskuse teenust 

Info +372 5128770