4.1 investeeringutoetus

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks

 2017. aasta viies taotlusvoor

Liikmetele lihaveisekasvatuse arendamiseks vajalike karjandusseadmete soetamine


2018. aasta kuues taotlusvoor


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu alustas 2020 a. Valga maakonnas, Tõrva vallas, Karjatnurme külas, Kogumiskeskuse kinnistul laudahoone, koridori, olme- ja abiruumide rekonstrueerimist. Paanis on rekonstrueerida olemasolev laut ühistu müügitegevuste arendamiseks veiste kogumiskeskuseks ja oksjonialaks koos sõnnikuhoidlaga .